Hent 'Min Strøm'
Vi samarbejder med 'Min Strøm' for at kunne bringe spotpris prognoserne ud til danskerne. Hent derfor 'Min Strøm'-appen hvor at du kan få adgang til spotpris prognoserne, samt mange andre features der kan hjælpe dig i dit elforbrug.